İş Akış Süreç Yönetimi

Geri dönüşüm süreçlerinde işletmelerin atık kalmış ürünlerini yeniden değerlendirmek, dönüşümünü sağlamak ve işletmenin bu dönüşüm sürecinde maksimum faydayı sağlayabileceği çalışma koşullarını hayata geçirmeyi temel hedefi olarak görür. Sanayi kuruluşlarında çıkan üretim atığı olarak metal ve benzeri hurdaların, tesis içinde veya dışında, geri dönüşüm alanı oluşturup konteynır konularak düzenli, temiz ve firesiz olarak alımını yapmaktadır.